Automation och AnläggningsArkitektur


Erbjudande

AA-Arkitektur erbjuder moderna IT och automationslösningar till företag verksamma inom tillverkningsindustri och energiproduktion. AA-Arkitektur har lång erfarenhet av att möta krävande kunders behov och har den höga tekniska kompetens som krävs.
AA-Arkitektur’s grundvärden, leveranssäkerhet, moderna tekniska lösningar och kvalitet, borgar för lyckade leveranser till fast pris eller mot löpande räkning.

Omfattning

AA-Arkitektur kombinerar modern teknik med design av funktion, logik och form (arkitektur) av enskilda produktionsceller eller hela produktionsenheter, liner eller fabriker.

 

 

 

 

Genomförande

AA-Arkitektur erbjuder datorstödd mätning, simulering, konstruktion och programmering samt sammansättning, uppförande och drifttagning av automatiska produktionssystem och anläggningar.

AA-Arkitektur’s lösningar och kompetens ger dess kunder konkurrensfördelar genom snabb, riskminimerad produktutveckling och effektivare produktion.