Exempel på åtaganden

Ny anläggning
Uppgraderinga
Utbyggnad
Utredningar

Exempel på verktyg

 • Elkonstruktion

  Elkonstruktion

 • 2D-cad

  2D-cad

  Koncept och Layout

 • Pluto Manager

  Pluto Manager

  Programmering av nödstopp och
  säkerhetssystem från ABB Jokab Safety.

  Även integration av ABB HMI-panel mot
  Plutosystemet.
  Programmeras med ABB Panel Builder 600.

 • PLC & HMI

  PLC & HMI

  Logik och data.

  Visualicering med HMI.

 • 3D-cad

  3D-cad

  Från ide till koncept.

  Detaljkonstruktion.

 • Robot

  Robot

  Räckvid och nåbarhet
  med gripdon.

  Programstruktur och
  logik.